دومین جلسه طرح تابستانه / قرهنگی سیاسی

دومین جلسه بررسی و طراحی برنامه تابستانه پایگاه عصر جمعه با دعوت فرهنگی سیاسی پایگاه از چند تن از اعضای پایگاه برگزار گردید. در این جلسه که با توجه به نزدیکی ایام تابستان و اهمیت دوران فراغت کودکان و نوجوانان تشکیل گردیده بود ، صحبت ها و هماهنگی هایی پیرامون این ایام و همچنین برگزاری اردوهای مشهد مقدس و شمال انجام گردید.

حاضران جلسه :

دماوندیان ( فرهنگی سیاسی ) 

کوثری ( جانشین پایگاه )

افسربیگی ( طرح صالحین )

حبیبی ( اردویی )

پرستش ( آماد )

سلطانی ( جانشین فرهنگی سیاسی )

حبیب زاده ( از اعضای اصلی حلقه های صالحین)

/ 0 نظر / 24 بازدید