مسابقات والیبال هفتگی

واحد تربیت بدنی در راستای ایجاد نشاط و تندرستی در اعضای

پایگاه اقدام به هماهنگی جهت عقد قرارداد سالن ورزشی امام

علی(ع) برای یک روز در هفته و برای ورزش والیبال کرده است.

اولین جلسه روز گذشته(پنجشنبه) برگزار گردید.

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید